1001 Tyrkiske Ord (lektørudtalelse)

Lektørudtalelse

1001 Tyrkiske Ord

Lektørudtalelse / materialevurdering

1001 Tyrkiske Ord


Kort om bogen

3 fine ordbøger på henholdsvis tyrkisk, tigrinsk og kurdisk sammen med dansk til forståelse af de væsentlige begreber i en hverdag, der kan være ny for brugeren af disse bøger. For aldersgruppen 5-99 år.


Beskrivelse

Fælles for de tre ordbøger er, at de er opdelt i 5 hovedtemaer - mennesket, boligen, steder uden for hjemmet, naturen og almen viden. Under disse hovedemner gemmer der sig 43 delemner. Hvert ord er vist med et billede og beskrevet i sin grundform på henholdsvis tyrkisk, tigrinsk, kurdisk - og dansk, alt efter hvilken ordbog det drejer sig om. Hver ordbog har en indholdsfortegnelse på dansk og det sprog, det drejer sig om samt et forord, der beskriver baggrund og hensigt. Bagest i bøgerne er der et afsnit om at læse henholdsvis tyrkisk, tigrinsk og kurdisk og de tilhørende alfabeter og forklaringer på udtalen. Der sluttes af med et stikordsregister på dansk og det sprog, ordbogen beskæftiger sig med.


Vurdering

De tre ordbøger vil dække et stort behov i forbindelse med integration og forståelse af det danske sprog for de tre sproggrupper.